Oversikt over tidligere opplæring

I VIGO finner du en oversikt over tidligere skolegang

Logg inn ved hjelp av linken nedenfor og finn den informasjon som er registrert på deg i VIGO-systemet.

Din gjennomførte videregående opplæring

Du kan også laste ned Vigo APP her:

Google Play

App Store