Kurs i regi av fylkeskommunen

Her finner du kurs og konferanser som arrangeres i regi av Nordland fylkeskommune. Dette kan for eksempel være instruktør/faglig leder kurs.

Her finner du blandt annet info om instruktør/faglig leder kurs