Arbeidsoppgave med vurdering

Vurdering i fag skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, tilpasse opplæringen og øke kompetansen i fag

 

I vurderingen i fag skal lærlinger og lærekandidater;

  • delta i vurderingen av eget arbeid og reflektere over egen læring og faglige utvikling
  • forstå hva de skal lære og hva som blir forventet av dem
  • få vite hva de mestrer
  • få råd om hvordan de kan arbeide videre for å øke kompetansen sin

Arbeidsoppgave med vurdering