Rett til realkompetansevurdering

Fra det året man fyller 25 år, kan en ha voksenrett til videregående opplæring. Voksne som har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående, kan søke om å få videregående opplæring som er særskilt organisert for voksne.

Realkompetanse er all kompetansen du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet/ulønnet arbeid, etterutdanning, kurs, fritidsaktiviteter og annet.

De som har voksenrett til videregående opplæring, har en lovfestet rett til å bli realkompetansevurdert. Vurderingen er da gratis.

Ta kontakt med karrieresenteret for å få hjelp med realkompetansevurdering:

Karrierenordland

Kompetansebevis

Resultatet av realkompetansevurderingen skal føres på et kompetansebevis for å dokumentere realkompetansen. Resultatet kan blant annet brukes ved inntak til videregående opplæring for å gi et tilpasset opplæringstilbud.

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-varianter/vurdering-av-realkompetanse-for-voksne/