Arbeidsavtale, lønn og skatt

Lønn

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

 

Lønnsslipp

Ved utbetaling av lønn skal arbeidsgiver gi deg lønnsslipp som beskriver lønn, skattetrekk og eventuelt andre fratrekk. Får du ikke dette, må du ta det opp med arbeidsgiveren din.

 

Maler for arbeidsavtale

Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale. Denne avtalen kan benyttes for både faste og midlertidige stillinger.

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidsavtale/maler-for-arbeidsavtaler/

 

Skattekort

Skattekortet ditt er elektronisk, og kan bestilles og endres i Altinn. Arbeidsgiveren din innhenter dette automatisk. Du må selv sørge for at informasjonen er riktig.

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/