Fag-/svenneprøve

Fag/svenneprøve

Prøven består av 4 deler:

Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger:

 • Du skal utarbeide en skriftlig plan for gjennomføring av prøven. Denne skal inneholde plan for framdrift og tidsbruk, samt oversikt over hvilket utstyr og hvilke hjelpemidler som skal benyttes under gjennomføringen.
 • Du skal oppgi om det er behov for assistanse.
 • Planen skal inneholde mulige alternative løsninger, og du skal begrunne løsningene som er valgt.
 • Planen skal godkjennes av prøvenemnda før gjennomføringsdelen starter.

Gjennomføring av det faglige arbeidet:

 • Du skal gjennomføre prøven ifølge planen din.
 • HMS er en del av prøven.
 • Dersom du under arbeidet må endre planen, grunngir du dette i dokumentasjonsdelen   eller egenvurderingen.

Dokumentasjon av eget prøvearbeid:

 • Dokumentasjonsdelen kan være skriftlig, digital, bilder, video og annet.
 • Dokumentasjonen bør vise arbeidsprosessen og resultater av arbeidet på en måte som gjøre det mulig å drøfte kvaliteten på det faglige arbeidet.

Vurdering av eget prøvearbeid:

 • Her skal du gi din egen vurdering på hvordan det gikk under fagprøvens fire deler.
 • I denne delen legges det vekt på ditt eget innsyn og kritiske blikk ved din gjennomføring. Hva ble gjort godt, kunne det vært gjort annerledes, bruk av tid, bruk av utstyr, sikkerhet ved gjennomføring og kvalitet på arbeidet.
 • Med bakgrunn i den skriftlige planen, gjennomføringen og dokumentasjonen har prøvenemnda anledning til å stille spørsmål til faglig avklaring, og be deg om en mer utfyllende redegjørelse.

Hjelpemidler:

 • De hjelpemidler du har brukt i læretida kan brukes.
 • Du kan bruke hjelpemann når det måtte være nødvendig, men dette skal på forhånd settes inn

Hva er forskjell på fagprøve, svenneprøve og kompetanseprøve?

En fagprøve og en svenneprøve er den avsluttende praktiske vurderingen på fullført og bestått fagopplæring.

Svenneprøve er betegnelsen på prøven i håndverksrelaterte fag, mens fagprøve brukes i industri- og servicerettede fag. Betegnelsene er ofte knyttet til gamle tradisjoner. 

Som lærekandidat avlegger du en praktisk kompetanseprøve ved slutten av opplæringstiden. Du får da et kompetansebevis som er dokumentasjon på at deler av fagopplæring er bestått.

Innkalling til fag-/svenneprøve

Mal - oppsett av fag-/svenneprøve