Lærlingens rettigheter og plikter

Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapingen i lærebedriften. Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men du har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og til å delta i planleggingen og vurderingen av ditt eget læringsarbeid.

  • Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold.
  • Du må møte til den fag-/svenneprøven lærebedriften melder deg opp til.
  • Læretiden er fastsatt i lærekontrakten din ut fra en normal arbeidstid i faget.
  • Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, bl.a. når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager.

Som alle andre arbeidstakere har du, i tillegg til lærekontrakten, krav på en skriftlig arbeidsavtale med lærebedriften.