For lærlinger

Gjennom å velge yrkesfag vil du som lærling i en bedrift opparbeide deg verdifull kunnskap og fag/svennebrev