For bedrifter

Ved å ha lærling tar bedriften et viktig samfunnsansvar og sikrer bransjens framtidige kompetansebehov