Asfaltør

En asfaltør jobber med asfaltering av veier og uteområder. Asfaltør går også under titlene asfaltarbeider og asfaltlegger.
Som asfaltør jobber du med å lage, legge og vedlikeholde asfalt. Asfaltøren vil også kunne ha arbeidsoppgaver innenfor laboratorie- og kontrollarbeid.

Vanlige arbeidsoppgaver for asfaltøren:
  • produksjon og utlegging av asfalt
  • bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr
  • utføre enklere stikkings- og oppmålingsarbeider
  • planering av underlag før legging av fast dekke
  • dokumentere og rapportere når arbeidet er utført
  • laboratoriearbeid
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring 
Personlige egenskaper

For å bli asfaltør må du ha godt håndlag. Du må ha gode arbeidsrutiner med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Du må like å jobbe selvstendig og i team. Du må like å være mye ute uansett vær.

Læreplan asfaltfaget