Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en anleggsmaskinfører:
  • ulike arbeidsoppgaver med forskjellige maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvel og traktorgraver/gravelaster med tilhørende spesialutstyr
  • utføre enklere stikkings- og oppmålingsarbeider 
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
  • enklere vedlikehold på de ulike maskintypene
  • variert anleggsarbeid med ulike typer løfte-, komprimerings- og boreutstyr
Personlige egenskaper

Som anleggsmaskinfører arbeider du ofte tett med andre på små eller store anlegg. Du jobber også en del alene. Derfor er det viktig både å kunne samarbeide med andre og å kunne jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser.

Du bør også ha teknisk interesse og innsikt, samt evnen til å jobbe planmessig og effektivt.

Læreplan anleggsmaskinførerfaget