Kulde- og varmepumpetekniker

En kulde- og varmepumpetekniker er en elektrofagarbeider som monterer, vedlikeholder og retter feil på kuldeanlegg og varmepumper.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kulde- og varmepumpetekniker:
 • montasje, oppstart og justering av kuldeanlegg og varmepumper
 • kontrollere og vedlikeholde anlegg
 • finne og reparere feil på anlegg
 • skifte ut deler på anlegg
 • gi råd og informasjon til kunder 


Kulde- og varmepumpeteknikeren må ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg og varmepumper. Mekanikk, termodynamikk, elektroteknikk, rørlegging og hardlodding, er noen av områdene du må beherske som kulde- og varmepumpetekniker. Faget er i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk.

Kulde- og varmepumpeteknikeren arbeider med både store og små kuldeanlegg - og varmepumper . Kuldeanlegg og varmepumpesystemer finnes over alt i samfunnet. Blant annet i:

 • kjøledisker og frysere i dagligvare
 • større industrielle fryseanlegg blant annet i maritim industri
 • fryseanlegg på fiskebåter
 • varmepumper i større næringsbygg og boligbygg
 • isanlegg i ishaller og kunstisbaner
 • kjøleanlegg til datasentre og yrkesbygg
Viktige egenskaper


En kulde- og varmepumpetekniker må ha interesse for teknologi, ha god systemforståelse og være nøyaktig. Kulde- og varmepumpeteknikeren blir ofte sendt alene ut på oppdrag, og må kunne jobbe selvstendig. Man må også være ansvarsbevisst og serviceinnstilt.

Læreplan kulde- og varmepumpeteknikk