Byggdrifter

En byggdrifter jobber med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg.
Som byggdrifter har du ansvar for at bygninger og anlegg holdes vedlike på bærekraftig vis slik at systemene fungerer for de som skal benytte dem.

Vanlige arbeidsoppgaver for en byggdrifter:
  • sørge for at ventilasjon, varmeanlegg, heiser, brannvarsling, låssystemer og andre tekniske anlegg inne og ute fungerer som de skal
  • overvåke datasystemer for å kontrollere driften av anleggene og finne avvik i energiforbruk og drift
  • kontakte eksterne bedrifter hvis det er store feil i anlegg og bestille utstyr og materialer til bygning og prosjekter
  • ansvar for at vannings- eller kjøleanlegg til uteområder, som for eksempel grøntarealer og isbaner, fungerer som de skal
  • håndtere avfall– kildesortere vanlig avfall og farlig avfall
  • gjøre reparasjoner og vedlikeholde bygningen både innen- og utendørs.

De fleste skoler, idrettshaller, svømmeanlegg, sykehus, industri- og forretningsbygg og hoteller har egen byggdrifter. Det gjelder også mange private boligselskaper, bedrifter og organisasjoner. Kommunene har ofte byggdriftere tilknyttet enheter for drift eller vedlikehold. Private firmaer som utfører slike tjenester for kunder ansetter også byggdriftere.

Personlige egenskaper

Du bør være praktisk anlagt og kunne løse små og store oppgaver på en rasjonell måte. Som byggdrifter må du kunne arbeide selvstendig, men også ha evnen til å samarbeide med andre.

Læreplan byggdrifter