Anleggsrørlegger

Anleggsrørleggeren jobber med grunnarbeid og legging av vann og avløpsrør i grunnen.

Sentrale arbeidsoppgaver
  • drift og vedlikehold av rør og rørdeler
  • grunnarbeid og arbeid med rørsystemer til vann og avløp i blant annet grøfter og kummer 
  • vedlikehold av offentlige og private vann- og avløpsanleggkunnskap om klima- og miljøutfordringer for best mulig sikring og vedlikehold av vann- og avløpssystemet
  • vedlikehold av maskiner, verktøy og utstyr 
Personlige egenskaper

Arbeidsoppgavene må ofte utføres i vanskelig terreng, og det er derfor viktig å være ansvarsbevisst, nøyaktig og ha positive holdninger til natur og miljø.

Læreplan anleggsrørlegger