Tak- og membrantekker

Tak- og membrantekkeren tekker og isolerer tak på ulike bygninger.

Å tekke betyr å feste takbelegg, takstein, shingel, membran og andre produkter på tak eller andre konstruksjoner. Produktene festes med skruer, bolter, sveising, flytende asfalt, lim eller ballast. 

Som tak- og membrantekker tekker du tak på nybygg, og reparerer og rehabiliterer eksisterende tak. Arbeidet utføres på blant annet boligblokker, småhus, industribygg og idrettshaller. Tak- og membrantekkeren legger også membran i våtrom, på terrasser, parkeringsdekker, broer og i tunneler.

Tak- og membrantekkeren må vurdere og planlegge arbeidet som skal utføres. Et bygg har fem fasader som skal beskytte mot vær og vind, og gi et godt inneklima. Tak- og membrantekkeren har ansvar for at det tas hensyn til de klimapåkjenninger som et tak utsettes for. Også varmetap er viktig å motarbeide gjennom godt taktekkerarbeid.

Det benyttes materialer som folie, asfalttakbelegg, takstein, skifer, plater, shingel og sedum.

Vanlige arbeidsoppgaver for tak- og membrantekkeren:
  • tekke flate tak, skråtak og andre takformer
  • tekke membraner inne og ute
  • feste sluk og enkle beslag
  • vurdere behov for omtekking av tak og membraner
  • vurdere underkonstruksjoner

En taktekker restaurerer også verneverdige tak.

I dag bygges og rehabiliteres det tak som kan ha høy kompleksitet, for eksempel med mange tekniske installasjoner, ulike løsninger for overvannshåndtering og energiproduksjon, som for eksempel solceller. Det blir derfor enda viktigere med detaljert planlegging av hvordan jobben skal utføres, materialkunnskap, risikovurdering, og samarbeid og kommunikasjon med andre fag og funksjoner på byggeplassen.

Som tak- og membrantekker må du beherske sveiseutstyr og ulike håndverktøy. Du må kunne vurdere faren for brann og lekkasje i forbindelse med arbeidsoperasjoner. En tak- og membrantekker benytter personlig sikringsutstyr og personløfter, og kan sette opp kollektiv sikring.

Personlige egenskaper

Som tak- og membrantekker må du ha gode samarbeidsevner, siden du jobber tett med både kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Taktekkere jobber ofte i team på to-tre personer. Du må raskt kunne omstille deg til nye oppgaver. I det daglige arbeidet er det nødvendig å kunne jobbe selvstendig.

Læreplan tak- og membrantekkerfaget