Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Betongfagarbeideren bygger forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet. 

Som betongfagarbeider bygger du støpeformer (forskaling). Du armerer (setter jernstenger i støpeformene) før de fylles med betong. Armeringen gjør at betongen tåler store belastninger. Betongfagarbeideren må ha kunnskap om betongens egenskaper.

Betongfagarbeidere støper bygningskonstruksjoner, tunnelportaler, broer og damanlegg. 

Vanlige arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren:
  • fundamentering, forskaling, armering
  • montere innstøpingsgods og isolasjonsprodukter
  • utstøping av betong
  • produksjon av betongelementer
  • betongrehabilitering, branntetting og fuging

En betongfagarbeider må ha kunnskap om de forskjellige forskalingsmetodene. Det vil si både tradisjonell- og systemforskaling, prinsipper for kapping og bøying av armeringsjern, og støping med riktig betong.

Som betongfagarbeider må du kunne bruke avansert utstyr, men arbeidet innebærer også manuelt arbeid. Betongfaget er et relativt nytt fagområde, og det er under stor utvikling når det gjelder nye produksjons- og arbeidsmetoder.

Betongfagarbeiderne er ofte spesialiserte innenfor et område. Arbeidet krever tett samarbeid med andre faggrupper i byggeprosessen. Betongfagarbeideren arbeider ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser, og du må derfor kunne lese arbeidstegninger og ha god konstruksjonsforståelse. Mange benytter i dag nettbrett eller mobiltelefoner til å lese tegningene i 3D-format, i tillegg til tegninger på papir. 

HMS er en viktig del av arbeidet til en betongfagarbeider. Innenfor betongfaget er det en rekke lover, forskrifter og standarder som man til enhver tid må forholde deg til.

Betongfagarbeider ble tidligere kalt jernbinder, forskalingssnekker, betong- og grunnarbeider og betongindustriarbeider. 

Personlige egenskaper

For å bli betongfagarbeider må du kunne jobbe selvstendig. Du må trives med å jobbe ute og tåle tungt fysisk arbeid. En betongfagarbeider må være kreativ, nytenkende og miljøbevisst.

Læreplan betongfaget