Murer og flisleggerfaget

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Som mur- og flislegger jobber du både ute og inne, på byggeplasser og i private hjem. 

Muring av fasader i teglstein og flislegging er hovedområdet innenfor faget. Mur- og flisleggeren jobber også med våtrom og monterer peis og pipe.

Som mur- og flislegger vil du også beherske grunnleggende ferdigheter som muring av grunnmur, vegger, peis, piper og natursteinarbeider.

Du vil også kunne mure blokkprodukter, buekonstruksjoner, armert murverk, trekking av gesims, fugebehandling, med mer.

Vanlige arbeidsoppgaver for mur- og flisleggeren:
  • teglsteins- og blokkmuring
  • flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner
  • skifer- og natursteinmuring
  • puss- og overflatebehandling
  • muring og montering av peis og andre ildsteder
  • muring og montering av piper og pipeelementer

Du kan jobbe selvstendig, men også være en del av større prosjekter ved bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger.

Mur og flisleggerfaget er først og fremst et håndverksyrke. Det har lange tradisjoner og du finner en stor grad av yrkesstolthet blant murerne.

Personlige egenskaper

Som mur- og flislegger må du være nøyaktig og praktisk anlagt, du må ha evnen til å jobbe planmessig, og du må kunne kommunisere effektivt med kunder og kolleger. Det er også viktig at arbeidet utføres i henhold til de lover og forskrifter som gjelder. Du må derfor være ansvarsbevisst.

Læreplan murer- og flisleggerfaget