Telekommunikasjonsmontør

En telekommunikasjonsmontør bygger, installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett.

Som telekommunikasjonsmontør bygger og vedlikeholder du hele overføringsnettet for fiber, strukturert kabling, trådløst nett, kabel-tv, radiosamband og lignende fra tjenesteleverandør til forbruker. 

Vanlige arbeidsområder for en telekommunikasjonsmontør:
  • bygge og vedlikeholde telekabelanlegg, kobber-, koaksial-, fiber- og hybridkabler
  • vedlikeholde kommunikasjonssentraler
  • bygge master/installasjoner for utbygging av mobilnett, radio- og tv-kringkasting
  • fremføring av kommunikasjonslinjer og sambandsnett 
  • bygge og vedlikeholde alarm- og sikkerhetsanlegg og styringssystemer
  • installasjon og drift av bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private nett
  • drifte lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)

En telekommunikasjonsmontør jobber også med å bygge ekomnett, og montere data og teleuttak i alle typer bygninger og installasjoner. Deriblant også skip, og maritime og offshore installasjoner. Programmering og konfigurering av mobil og datanett er også noe en telekommunikasjonsmontør utfører.

Personlige egenskaper

Som telekommunikasjonsmontør må du kunne arbeide systematisk og nøyaktig. I forbindelse med feilsøking og reparasjon er evnen til logisk tenkning og vurderingsevne viktig. Du må også kunne samarbeide, kommunisere og yte service. 

Læreplan Telekommunikasjonsmontør