Elektrikerfaget

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.
En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med å bygge og vedlikeholde det elektriske lavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en elektriker:
  • montere elektriske systemer i alle type bygg og installasjoner
  • reparere og utføre service på eksisterende systemer
  • feilsøke og reparere feil

Elektrikere arbeider med boliger og alle andre type bygninger, kraftproduksjonsanlegg, i industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner og elektroniske kommunikasjons-, alarm- og sikkerhetsanlegg.

Tilsynsmyndighetene i Norge stiller bestemte el-sikkerhetskrav for at elektrofagarbeideren har lov til å jobbe selvstendig med utførelse, reparasjon og service av elektriske lavspennings- og høyspenningsanlegg. Du må ha fagbrev i elektrikerfaget for å kunne arbeide selvstendig.

For en elektriker er det viktig å ha godt fargesyn.

Personlige egenskaper

Som elektriker bør du være ansvarsbevisst og fleksibel. Det kan være et fysisk krevende yrke, så du bør være i god form. Du bør også ha teknisk innsikt og interesse. Avhengig av hvor du arbeider kan du ha mye kundekontakt, og det er derfor viktig å ha gode kommunikasjonsevner.

Læreplan elektrikerfaget