Bilfaget, lette kjøretøy

En bilmekaniker på lette kjøretøy søker, finner og utbedrer feil på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Dette arbeidet utføres på både eldre og nyere kjøretøy.

Vanlige arbeidsoppgaver:
  • søke etter elektroniske feil ved bruk av PC eller diagnoseverktøy
  • utføre feilsøking og reparasjon på høyvolt-batteri og driftsanlegg på elektriske biler
  • søke etter mekaniske feil
  • gjennomføre service og vedlikehold av kjøretøy
  • utføre reparasjoner og skifte deler

Bilmekanikeren for lette kjøretøy anslår også kostnader i forbindelse med et arbeid som skal utføres.

I arbeidet brukes forskjellige verktøy, utstyr og instrumenter for å innhente informasjon og kunnskap om hvert enkelt kjøretøy. Som bilmekaniker skal du tolke opplysningene du finner fram til og foreslå arbeid basert på dette.

Faget er i stadig utvikling og man spesialiserer seg ofte på ett eller flere områder. Dette kan være for eksempel motor, motorstyring eller elektroniske komponenter i bilen.

Som bilmekaniker på et verksted kan du jobbe selvstendig eller i samarbeid med andre.

Yrket har mange likhetstrekk med bilmekaniker for tunge kjøretøy.

Personlige egenskaper

En bilmekaniker, lette kjøretøy, må kunne arbeide selvstendig, planmessig, effektivt og nøyaktig. Faget krever stadig videre- og etterutdanning på grunn av den raske teknologiske utviklingen, og du bør ha god teknisk innsikt og godt håndlag. Du må kunne kommunisere med medarbeidere og kunder.

Læreplan, bilfaget lette kjøretøy