Kran- og løfteoperasjonsfaget

Fagoperatører kran- og løfteoperasjoner, også kalt kranførere, betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Produkter, varer og utstyr som ikke kan løftes manuelt blir løftet av kraner. Disse styres av fagoperatører kran- og løfteoperasjoner eller kranførere. 

Som fagoperatør kran- og løfteoperasjoner har du fagbrev i faget. Du kan også kalles en kranfører uten fagbrev, men da har du tatt kurs for enkelte krantyper.  

Vanlige arbeidsoppgaver for en kranfører:
  • krankjøring, løfteoperasjoner og dekksarbeid
  • vedlikehold av kranene
  • løpende kommunikasjon med mannskaper på bakken via hodetelefoner og mikrofon

Kranføreren har det overordnede sikkerhetsansvaret for at arbeidet foregår på en trygg måte. Kran og løfteoperasjoner kan være risikofylte, og derfor er det store krav til sikkerhet.

I dette yrket må du ha godt syn og god hørsel.

Yrket er i kontinuerlig utvikling, og det er viktig å oppdatere seg på ny kunnskap.

Yrkestittelen er fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner.

Hvor jobber kranførere ?

Kranførere jobber blant annet innen industrivirksomhet, bygg- og anleggsarbeid, offshoreindustrien, transport- og sjøfartsnæringen.

Personlige egenskaper

Som kranfører bør du være selvstendig, like å jobbe i høyden og være praktisk anlagt. Du må kunne takle et høyt arbeidstrykk og du må kunne jobbe konsentrert, nøyaktig og effektivt.

Læreplan kran- og løfteoperasjonsfaget
Nordlandskrana