Ansatte og styre

Ansatte

Styret 

Stein H. Hansen
Daglig leder

Iselin Marstrander
Styreleder
 

Maria B. Brekke
Lærlingekonsulent
Epost: Maria@opplyst.nu    
Tlf: 97102480

Terje Andersen
Styremedlem

Rachel Nyhagen
Lærlingekonsulent
Epost: Rachel@opplyst.nu    
Tlf: 48101522

Christoffer Fjeld
Styremedlem

Finn Nicolaisen
Styremedlem

Wigdis Korsvik

Styremedlem