Hvordan bli lærebedrift

Som lærebedrift bidrar du med utdanning av fagkompetanse som er viktig for din bedrift og samfunnets utvikling.

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent til å utdanne nye fagarbeidere gjennom lærlingeordningen.


Hvordan bli lærebedrift?

Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift. Opplyst bistår i arbeidet med å bli godkjent. Den formelle godkjenning utstedes av Nordland fylkeskommune (nfk.no).

Godkjenningen forutsetter at din virksomhet har arbeidsoppgaver som oppfyller målene i læreplanen for det aktuelle faget. I tillegg kreves det også at bedriften har en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven.

Når bedriften er godkjent, mottar dere en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis.

Opplyst har ansvar for

 • søke om godkjenning for nye medlemsbedrifter (lærebedrift)
 • skrive lærekontrakter
 • utarbeide intern planer for opplæring i samarbeid bedrift
 • dokumentasjonssystem for lærlingene
 • rapportering om opplæringen til fylket
 • bistå bedriftene i oppfølgning og vurdering av lærlingene
 • gjennomføring av kurs og innmelding til ev. manglende teoriundervisning
 • melde lærlingen opp til fagprøve

Lærebedriften har ansvar for

 • Den daglige opplæringen og oppfølgingen av lærlingen er bedriftens ansvar.
 • Det skal kunne dokumenteres at lærlingen vurderes underveis i læreløpet.
 • Som en del av underveisvurderingen skal det minst én gang hvert halvår være en samtale mellom lærlingen, Opplyst og instruktøren om blant annet utvikling i forhold til kompetansemålene i faget, trivsel og fravær.

 Hvordan kan din bedrift bli lærebedrift? Spør oss, så bistår vi!