Hvorfor bli lærebedrift?

Ved å ha lærling viser man samfunnsansvar og sikrer bransjens framtidige kompetansebehov

1. Skreddersydd rekruttering

Som lærebedrift har du og virksomheten din mulighet til å skreddersy bedriftens framtidige kompetanse gjennom opplæring og oppfølging i læreperioden. 95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på. Bedriften velger selv hvilke lærlinger som blir ansatt og man er heller ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid, men flertallet ansetter lærlingen når læretiden er over.

2. Ny kunnskap inn i bedriften

Lærlinger tilfører norske bedrifter ny kunnskap og ferske øyne. Ansatte med fagbrev gir også høyere kvalitet i virksomheten. Bedriften får ny kunnskap, både gjennom lærlingen selv, men ikke minst gjennom kurs og faglig påfyll som bedriftenes instruktører og faglige ledere får delta i. Dessuten er det å være lærebedrift, og eventuelt mesterbedrift, et kvalitetsstempel som gir forbrukerne trygghet.

3. Lønnsom investering

Det tar tid før alle nyansatte er lønnsomme. Dette gjelder også lærlinger, men på sikt bidrar lærlingen til verdiskaping.

Opplæringskontoret mottar et lærlingtilskudd fordelt over de månedene som læretiden er avtalt til. En andel av dette fordeles videre til medlemsbedriftene. Dette tilskuddet skal bidra til å dekke deler av de merutgiftene lærlingordningen medfører i form av opplæring. I tillegg er det mulig å søke på andre tilskuddsordninger for nye lærebedrifter.

Gjennom lærlingklausuler i offentlige anskaffelser kan det også bli mer lønnsomt å være lærebedrift når man skal konkurrere om offentlige anbud.

Lærlingordningen er derfor en lønnsom investering og en langsiktig måte å rekruttere på.