Instruktør og fagligleder kurs

Nordland fylkeskommune tilbyr to kurs for lærebedrifter. Det ene er et nettbasert e-læringskurs som er obligatorisk for alle nye lærebedrifter og faglig ledere. Det samme e-læringskurset skal gjennomføres som innledning til det andre kurset vårt, et 2-dagers for instruktør og faglig leder i lærebedrifter.

Instruktør og fagliglederkurs

Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om fagopplæring og emner knyttet til opplæring av lærlinger/lærekandidater. Kursdeltakerne får en innføring i sentrale yrkespedagogiske prinsipper og basisforståelse av læring, instruksjon, kommunikasjon, vurdering, og motivasjon.

Påmelding instruktør og fagliglederkurs