Spørsmål med svar

Kan jeg bli lærling selv om jeg ikke har gått riktig skole?

Ja, det kan man. Ta kontakt for individuell vurdering av din sak.

Hva er voksenlærling?

Voksenlærling er ikke en egen læreordning. Det betyr bare at man ikke har ungdomsrett men du kan fortsatt bli lærling.

Hvordan er det med lønn som lærling?

Det er avtalefrihet på lønn slik det er ulikt hvor mye hver enkelt lærling har i lønn.

Hvem kan være faglig leder?

Enten ha fag/svennebrev i faget eller 5 års relevant erfaring innenfor faget.

Hva trengs for å bli lærebedrift?

Dere må dekke læreplanen i faget og ha en faglig leder. Hvis man ikke dekker hele læreplanen, kan dette også ordnes med utplassering i annen bedrift.

Kan man begynne som lærling hele året?

Ja, man kan begynne når som helst.

Hva skjer hvis jeg blir syk eller får barn i læreløpet?

Da settes lærekontrakten på vent til du er tilbake.

Får man tilskudd for voksenlærling?

Ja.