Lærlingeonsdag

Bodø videregående skole tilbyr en møteplass for alle lærlinger som er lærling i Bodø.

Lærlingeonsdag

Møteplassen har vi kalt for Lærlingeonsdag og vil bli gjennomført to onsdager i måneden i tiden mellom kl. 1600-1900. 

Målet med Lærlingeonsdagen er å skape en uformell møteplass for alle lærlinger i Bodø.

Lærlingene skal kunne møtes for å gjøre sosiale aktiviteter og/eller ha mulighet til å jobbe med logger/mappeoppgaver de har i lærlingetiden. 

Eksempel på sosiale aktiviteter kan være brettspill, ballspill i gymsal eller annet lærlingene ønsker å gjøre.  

Det vil være åpen gymsal for ballspill på Lærlingeonsdager.

Det serveres også middag for 10,-

Hvis en ønsker å spise middag så melder en seg på ved å betale kr. 10,- på Vipps nr. 117545 (skriv i tekstfeltet hvis du skulle ha allergier/intoleranser) betales senest tirsdag før Lærlingeonsdagen.