Lærlingeonsdag

Bodø videregående skole skal starte opp en møteplass for alle lærlinger som er læring og bor Bodø.

Lærlingeonsdag

Møteplassen har vi kalt for Lærlingeonsdag og vil bli gjennomført to onsdager i måneden i tiden mellom kl. 1600-1900. (8/3, 29/3, 12/4, 3/5, 10/5 og 31/5-23)

Målet med Lærlingeonsdagen er å skape en uformell møteplass for alle lærlinger i Bodø, hvor vi skal servere middag til 10 kroner, lærlingene skal kunne møtes for å gjøre sosiale aktiviteter og/eller ha mulighet til å jobbe med logger/mappeoppgaver de har i lærlingetiden. 

Eksempel på sosiale aktiviteter kan være brettspill, ballspill i gymsal eller annet lærlingene ønsker å gjøre.  

Det vil være åpen gymsal for ballspill på Lærlingeonsdager.

Hvis en ønsker å spise middag så melder en seg på ved å betale kr. 10,- på Vipps nr. 117545 (skriv i tekstfeltet hvis du skulle ha allergier/intoleranser) betales senest tirsdag før Lærlingeonsdagen.