Vigo APP

"VIGO app for lærlinger" er utviklet av International Software Technology (IST) på oppdrag fra Vigo IKS.

Formålet er å gi lærlinger, lærekandidater, elever og andre innenfor fagopplæring på videregående nivå et verktøy som gir oversikt over kontrakter, fagprøver og annet knyttet til opplæringen.

Last ned her:

App Store

Google Play