Søke på lærlingeplass

Her kan du enkelt fylle ut skjemaet for å bli vurdert til lærlingeplass gjennom Opplyst.

Søker som ønsker å beholde ungdomsrett, må også huske å registrere sin søknad i VIGO.