Veien til fagbrev eller svennebrev

Det er mulig for de aller fleste å ta et fag- eller svennebrev.

Vi kan være behjelpelig på veien mot ditt. 

Lærling -Ordinært løp

2 år skole + 2 år i lærebedrift, som til sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskaping i bedriften.

Her finnes det unntak, eksempelvis fag med ett eller tre år i skole. I noen fag er det også lengre læretid enn to år.

Før kandidaten kan gå opp til en fag- eller svenneprøve må all nødvendig teori være bestått. Det er mulig å gå opp til prøve med karakteren 1 i inntil to fellesfag. Fristen for å bestå fagene er normalt to år etter avlagt fag- eller svenneprøve.

Lærekandidat

En lærekandidat får individuell tilpasset opplæring ut fra utvalgte deler av læreplanen, og som etter endt læretid gir et kompetansebevis i utvalgte grunnkompetanser. 

Grunnkompetansen kan i noen tilfeller bygges på etter hvert og man kan nå yrkeskompetanse ved et senere tidspunkt. 

Full opplæring i bedrift

Full opplæring i bedrift (FOB) eller full opplæring i bedrift etter vg1 (FOB1), er en lærlingeordning for dem som ikke har fullført eller har fullført vgs i et annet fag/tatt studiekompetanse.

Læretiden er lenger enn vanlig for å veie opp for manglende skolegang. Det er mulig å få fratrekk for tidligere praksis og skolegang. Dersom kandidaten ikke har gått noe skolegang tidligere vil læretiden være på fire år.

Hovedregelen for fratrekk er:

For riktige programfag (spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet du velger) får du 6 måneder godskrevet praksis. I tillegg får du 3 måneder for riktig yrkesfaglig fordypning. For fellesfag (matte, norsk …) uansett utdanningsprogram, vil du få 3 måneder godskrevet praksis. Til sammen blir det 12 måneder for riktig utdanningsprogram, og 3 måneder for andre utdanningsprogram.

Før kandidaten kan gå opp til fag- eller svenneprøve må all nødvendig teori være bestått. Vanligvis vil dette være en tverrfaglig vg3 eksamen og krevde fellesfag.

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold eller som får avtale med en bedrift om et arbeidsforhold for å gjennomfør fagbrevet.

Krav til ordningen:

 • har gjennomført grunnskole eller tilsvarende
 • har lovlig opphold i Norge
 • fyller 21 år eller mer det året som du søker
 • har arbeidsavtale med en bedrift som er (eller kan bli) godkjent som lærebedrift
 • har minst 1 år allsidig og relevant praksis i faget omregnet til heltidsstilling
 • søker om realkompetansevurdering før tegning av kontrakt for fagbrev på jobb

Arbeidsavtale og attest fra nåværende stilling må legges ved søknaden.

Attester fra tidligere arbeidsgivere legges også ved som dokumentasjon, hvis du har jobbet i faget i andre bedrifter. Dette må være praksis relatert til faget.

Attestene må være signert, datert og inneholde:

 • Startdato og eventuelt sluttdato
 • Stillingsprosent eller antall timer
 • Stillingstittel
 • Arbeidsoppgaver

Du bør også legge ved kompetansebevis fra tidligere skolegang, siden videregående opplæring kan gi godskriving i opplæringstid.

Resultatet av realkompetansevurderingen og gjenstående opplæringsbehov bestemmer lengden på kontrakten, som regel mellom 1 og 3 år.

Kontrakten må minst ha en varighet på 1 år og du må avlegge og bestå en femtimers eksamen i løpet av kontraktstiden.

Praksiskandidat/Privatist

Med mye arbeidserfaring, men mangler dokumentasjon, kan du likevel ta fag- eller svennebrev.

En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag- eller svennebrev. 

Du kan gå opp til fag- eller svenneprøve hvis du:

 • har dokumentert minst 25% lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring, vanligvis fem år.
 • har bestått teorieksamen for praksiskandidater

Dette er et alternativ til lærlingeordningen, med voksne som målgruppe. Vær obs på at dette er en dokumentasjonsordning, og ikke en opplæringsordning dvs. at man ikke har læretid.